בשיתוף המשרד להגנת הסביבה
העלות הסביבתית של אובדן מזון בישראל
₪ מיליארד 1
המזון האבוד בישראל
מיליון טון 11
ערכו של המזון האבוד
₪ מיליארד 5
העלות הסביבתית מאובדן המזון מהצריכה הביתית
מיליון ש"ח 100
leket logo white
Sviva logo white